Срокът за подаване на заявлението по чл. 20, ал. 2 от ЗКС за 2019 г. се измества на 30.09.2020 г.