Областен председател

Орлин Бишков

Член на областен съвет

Валентин Кръстев

инж. Жоро Василев

инж. Иво Иванов

инж. Людмил Димитров

Член на контролен съвет

Генади Велков

инж. Георги Георгиев

инж. Иван Богданов

Член на комисия по професионална етика

инж. Людмил Димитров