Областен председател

Орлин Бишков

Член на областен съвет

Валентин Кръстев

Веселин Генов

Член на контролен съвет

Генади Велков

инж. Георги Георгиев

инж. Людмил Любенов

Член на комисия по професионална етика

инж. Людмил Димитров