Областен председател

Димитър Костов

Член на областен съвет

Валентин Зеленченко

Валери Карагеоргиев

Кирчо Апостолов

Мирослав Петров

Член на контролен съвет

Лариса Димитрова

Петър Йовев

Трифон Трифонов

Член на комисия по професионална етика