Областен председател

инж. Димитър Костов

Член на областен съвет

Валери Карагеоргиев

инж. Валентин Зеленченко

Мирослав Петров

Член на контролен съвет

Лариса Димитрова

Петър Йовев

Трифон Трифонов

Член на комисия по професионална етика