• Управител: Антуан Нгок Дин
  • Град: Видин
  • Седалище: гр. Видин, бул. „Теодосий Търновски“ № 79
  • Телефон: 0897633421
  • E-mail: kraton@abv.bg
  • Предмет на дейност: КРАТОН ЕООД е основана през 2007г.Основна дейност услуги със строителна механизация,изкопна и товаро-транспортна дейност.Участвали сме в изграждането на Дунав Мост 2,Депо за битови отпадъци-Видин,Пречиствателна станция-Видин,Реконструкция на пътища.Разчитаме на персонал,която квалификация допринася качествено изпълнение.
  • Булстат: 105586438