Областен председател

Мария Башева

Член на областен съвет

инж. Илиян Димитров

Манол Манолов

Пламен Петров

Рачо Шейтанов

Стойо Стоев

Член на контролен съвет

Иван Иванов

Калин Петров

Член на комисия по професионална етика

Мария Башева