Областен председател

Пламен Петров

Член на областен съвет

инж. Богомил Петков

инж. Илиян Димитров

Манол Манолов

Пламен Петров

Рачо Шейтанов

Стойо Стоев

Член на контролен съвет

Атанас Атанасов

Иван Иванов

Калин Петров

Член на комисия по професионална етика

Мария Башева