Областен председател

инж. Красимир Костадинов

Член на областен съвет

Иларион Иванов

инж. Данко Добрев

инж. Емилия Савова

Член на контролен съвет

инж. Георги Григоров

Методи Вангелов

Член на комисия по професионална етика