Областен председател

инж. Красимир Костадинов

Член на областен съвет

Димитър Ковчазов

Иларион Иванов

инж. Ярослав Христов

Член на контролен съвет

инж. Александър Михов

инж. Стоян Добрев

Пламен Петков

Член на комисия по професионална етика