Областен председател

Георги Георгиев

Член на областен съвет

Бранимир Тотев

Владимир Димитров

Димчо Кюрекчиев

инж. Тихомир Тихолов

Член на контролен съвет

Валери Петков

инж. Лилия Симеонова

инж. Преслав Славчев

Член на комисия по професионална етика

инж. Лилия Симеонова