Областен председател

Бранимир Тотев

Член на областен съвет

Владимир Димитров

Георги Георгиев

инж. Тихомир Тихолов

Красимир Мирчев

Член на контролен съвет

Валери Петков

инж. Лилия Симеонова

инж. Преслав Славчев

Член на комисия по професионална етика

Валери Петков

инж. Лилия Симеонова

инж. Преслав Славчев