Областен председател

инж. Емил Младенов

Член на областен съвет

Джевдет Адем

инж. Бехчед Касим

инж. Мухаррем Али

Панайот Панайотов

Славчо Славков

Танер Емин

Член на контролен съвет

Борис Райчев

Крум Трингов

Реджеб Емин