Областен председател

инж. Стоян Стоилов

Член на областен съвет

Генчо Симеонов

инж. Димитър Димитров

инж. Светослав Борисов

Камелия Христова

Член на контролен съвет

Владислав Харалампиев

инж. Евгения Динева

Николай Йосифов

Член на комисия по професионална етика

Генчо Симеонов

инж. Димитър Димитров