Областен председател

инж. Атанас Кирилов

Член на областен съвет

Генчо Симеонов

инж. Димитър Димитров

инж. Светослав Борисов

Кристина Малинова

Член на контролен съвет

Владислав Харалампиев

инж. Евгения Динева

Цветан Георгиев

Член на комисия по професионална етика

инж. Евгения Динева

инж. Светослав Борисов

Кристина Малинова