Областен председател

инж. Любомир Шербетов

Член на областен съвет

Ина Минчева - Кържилова

Лъчезар Петков

Станислав Василев

Член на контролен съвет

Венцислав Дончев

инж. Кирил Иванов

Катя Лолова

Член на комисия по професионална етика

Владимир Панайотов

Ина Минчева - Кържилова

Катя Лолова