Областен председател

Венцислав Дончев

Член на областен съвет

инж. Кирил Иванов

Лъчезар Петков

Станислав Василев

Член на контролен съвет

Катя Лолова

Пламен Петров

Член на комисия по професионална етика

Владимир Панайотов

инж. Кирил Иванов

Катя Лолова