Областен председател

инж. Михаил Драганов

Член на областен съвет

инж. Атанас Атанасов

Светослав Петров

Цветан Тодоров Иванов

Член на контролен съвет

Бисер Бонев

инж. Николай Петров

Член на комисия по професионална етика

инж. Георги Изворов

инж. Михаил Драганов

Светослав Петров