Областен председател

Член на областен съвет

инж. Васко Василев

инж. Иван Иванов

инж. Иван Иванов

инж. Росен Дудушки

инж. Цветан Петков

Член на контролен съвет

Илиян Цветков

инж. Пламен Чернокожев

Николай Петров

Член на комисия по професионална етика