Областен председател

Член на областен съвет

Иво Иванов

инж. Галин Иванов

инж. Иван Иванов

инж. Спас Спасов

инж. Цветан Петков

Член на контролен съвет

Виктор Михайлов

Илиан Цветков

Николай Петров

Член на комисия по професионална етика

Иво Иванов

инж. Иван Иванов

инж. Цветан Петков