Областен председател

инж. Стефан Костов

Член на областен съвет

Александър Ангелов

Емилия Георгиева

Павлин Симеонов

Член на контролен съвет

Петя Икова

Спаска Христова

Цветана Спасова

Член на комисия по професионална етика

инж. Данка Кирилова