Областен председател

инж. Данка Кирилова

Член на областен съвет

Емилия Георгиева

инж. Румен Ангелов

Стилиян Сълов

Член на контролен съвет

инж. Стефан Костов

Петя Икова

Цветана Спасова

Член на комисия по професионална етика

инж. Данка Кирилова