Областен председател

инж. Красимир Атанасов

Член на областен съвет

Бисерка Златанова

Ирена Петрова

Милка Трифонова

Петя Русанова

Член на контролен съвет

инж. Тихомир Христов

Светозар Стефанов

Член на комисия по професионална етика

инж. Красимир Атанасов

Ирена Петрова

Петя Русанова