Областен председател

инж. Красимир Инджов

Член на областен съвет

инж. Живко Ангелов

инж. Николай Георгиев

Петър Петров

Член на контролен съвет

инж. Павлина Колева

Петър Петров

Христо Христов