Областен председател

инж. Красимир Инджов

Член на областен съвет

инж. Диян Механджиев

инж. Николай Георгиев

Никола Маразов

Член на контролен съвет

Васил Горнаков

инж. Живко Ангелов

Петър Петров Петров

Член на комисия по професионална етика

инж. Васил Алексиев

инж. Радостина Михова

Митко Андонов