Областен председател

инж. Венцислав Недялков

Член на областен съвет

инж. Марина Велкова

инж. Розета Маринова

инж. Хари Найденов

Петър Талев

Член на контролен съвет

Валентин Нешков

инж. Венцислав Дилков

инж. Красимир Николов

Член на комисия по професионална етика

Валентин Нешков

инж. Венцислав Дилков

инж. Красимир Николов