Областен председател

Милен Илиев

Член на областен съвет

инж. Венцислав Недялков

инж. Марина Велкова

инж. Розета Маринова

Петър Талев

Хари Найденов

Член на контролен съвет

Валентин Нешков

инж. Красимир Николов

Член на комисия по професионална етика

инж. Красимир Николов

инж. Маргарит Попов