Областен председател

инж. Стефан Димитров

Член на областен съвет

инж. Недялко Недялков

инж. Николай Николов

инж. Тодор Андонов

Людмил Митов

Павел Бошнаков

Член на контролен съвет

Георги Младенов

Румен Сивков

Член на комисия по професионална етика

инж. Тодор Андонов