Областен председател

инж. Николай Николов

Член на областен съвет

инж. Людмил Митов

инж. Недялко Недялков

инж. Стефан Димитров

инж. Тодор Андонов

Павел Бошнаков

Член на контролен съвет

инж. Георги Младенов

инж. Румен Сивков

Член на комисия по професионална етика

инж. Тодор Андонов