• Управител: Тодор Андонов
  • Седалище: гр. Бургас, ул. „Крайезерна“ 157
  • Телефон: 056 87 87 60
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: thermal.bg
  • Предмет на дейност: “Термал инженеринг” ООД е инженерингова фирма, която се занимава с проектиране, доставка и монтаж на отоплителни, климатични, вентилационни, слънчеви и газови инсталации, строителство на сгради и обследване за енергийна ефективност.
  • Булстат: 102130456