Областен председател

инж. Георги Стойчев

Член на областен съвет

инж. Емил Миланов

инж. Тошко Райчев

Николай Дяков

Николинка Колева

Член на контролен съвет

инж. Недялко Неделчев

инж. Таньо Танев

Петя Петкова

Член на комисия по професионална етика

Николинка Колева