Областен председател

Тошко Райчев

Член на областен съвет

инж. Божидар Тодоров

инж. Емил Миланов

Николина Колева

Петя Петкова

Член на контролен съвет

инж. Георги Стойчев

инж. Недялко Неделчев

инж. Таньо Танев

Член на комисия по професионална етика

Николина Колева