Областен председател

инж. Иван Делчев

Член на областен съвет

Валентин Василев

Георги Гюрджеклиев

инж. Васил Тачев

Румен Димитров

Член на контролен съвет

инж. Даниел Дупчанов

Тодор Дамянов

Член на комисия по професионална етика