Областен председател

инж. Иван Делчев

Член на областен съвет

инж. Васил Тачев

инж. Георги Сираков

инж. Евтим Янев

инж. Любомир Келчев

Член на контролен съвет

инж. Даниел Дупчанов

инж. Костадин Миладинов

Кирил Пампов

Член на комисия по професионална етика