Областен председател

Тодор Бояджиев

Член на областен съвет

Здравко Гълъбов

Зюре Емин - Ади енерджи груп ЕООД

инж. Анушка Колева

Тенчо Пасков

Член на контролен съвет

Марчо Димов

Сенай Юсеин

Стефан Петров

Член на комисия по професионална етика

Здравко Гълъбов

инж. Анушка Колева

Тодор Бояджиев