Областен председател

инж. Анушка Вальова - Колева

Член на областен съвет

Здравко Гълъбов

Тенчо Пасков

Тодор Бояджиев

Член на контролен съвет

Марин Димитров Райчев

Сенай Юсеин

Член на комисия по професионална етика

инж. Анушка Вальова - Колева

Тенчо Пасков