Областен председател

инж. Стефан Стоев

Член на областен съвет

инж. Радослав Костов

инж. Руен Кирев

инж. Стефан Стефанов

Михаил Камбитов

Ружа Янкова

Станислав Ласков

Член на контролен съвет

Никола Шимбов

Николай Влахов

Член на комисия по професионална етика