Областен председател

инж. Стефан Стоев

Член на областен съвет

Александър Атанасовски

инж. Бисер Узунов

инж. Радослав Костов

Никола Шимбов

Стоян Атанасов Тимов

Член на контролен съвет

инж. Чавдар Узунов

Николай Влахов

Член на комисия по професионална етика

инж. Радослав Костов

Никола Шимбов

Стоян Атанасов Тимов