Областен председател

инж. Пламен Михалев

Член на областен съвет

Илиан Марков

инж. Живко Стоянов

инж. Никола Нешев

инж. Стефан Желязков

инж. Тенко Панев

инж. Юрий Йорданов

Член на контролен съвет

инж. Нягол Христов

инж. Тошко Дончев

Член на комисия по професионална етика

инж. Живко Стоянов

инж. Никола Нешев

инж. Юрий Йорданов