• Управител: Христо Иванов Михалев
  • Град: Стара Загора
  • Седалище: Стара Загора 6000 ул. Сава Силов 70
  • Телефон: 042 660343
  • Fax: 660343
  • Булстат: 833038336

„Лесо Инвест“ООД е водеща компания, специализирана в областта на строителство на промишлени и граждански обекти, ремонт на сгради и съоръжения. С дългогодишния си опит и традиции на пазара, дружеството е изпълнител на значителен брой обекти в рамките на и извън България. Собственост на дружеството са складова база – 8000 кв.м., цех за метални изделия, дърводелски цех, цех за AL и PVC дограма, напълно окомплектован арматурен двор, строителна механизация и транспорт. Фирмата разполага с екип от професионалисти – инженери, технически ръководители, администрация, строителни работници с висока квалификация, което спомага за успешното развитие на дружеството и повишаване качеството и стандартите на строителната дейност. Политиката на „ЛЕСО ИНВЕСТ“ ООД е насочена към извършване на дейността си при спазване на нормативните, доброволно приети и вътрешно фирмени изисквания за повишаване опазването на околната среда и здравето и безопасността на работещите. Ориентирана е към непрекъснати целенасочени подобрения и предотвратяване на замърсяване, непрекъснато наблюдение и измерване на процесите имащи значимо въздействие върху околната среда.“ЛЕСО ИНВЕСТ” ООД  е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват : Първа група – от Първа до Пета категория, Трета група от Първа до Пета категория, Четвърта група от Първа до Пета категория, Пета група