Областен председател

инж. Ивелин Лозев

Член на областен съвет

инж. Димитра Желева

инж. Димитър Петров

инж. Евгени Георгиев

инж. Цанка Атанасова

Член на контролен съвет

Ивайло Калинов

Калинка Цонева

Милен Иванов

Член на комисия по професионална етика

инж. Димитра Желева