Областен председател

инж. Ивелин Лозев

Член на областен съвет

Георги Спасов

инж. Цанка Атанасова

Кенан Мехмед

Член на контролен съвет

Никола Ризанов

Сашо Ташев

Татяна Филева-Петрова

Член на комисия по професионална етика

Георги Спасов

инж. Димо Мирчев

инж. Евгени Георгиев