• Управител: Димо Петров Мирчев
  • Град: Силистра
  • Седалище: Силистра, 7500, ул. Добруджа 1, ет. 5
  • Телефон: 0886006171
  • E-mail: mirchev.konsult@gmail.com
  • Предмет на дейност: Проектиране и строителство на обекти – ниско и високо строителство, консултантски услуги в областта на строителството.
  • Булстат: 205738646