• Управител: ЦАНКА АТАНАСОВА
  • Град: Силистра
  • Седалище: Силистра 7500 ул. Дръстър 35
  • Телефон: 086 820396, 820393,0887801650
  • Fax: 820395
  • E-mail: [email protected]; [email protected]
  • Булстат: 118024910