• Управител: Светлозар Петров Бъчваров
  • Град: Силистра
  • Седалище: Силистра 7500 Хараламби Джамджиев № 2
  • Телефон: 0887759500 – Ивелин Лозев
  • Fax: 812000
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Строителство и строително-монтажни работи.
  • Булстат: 118542753