• Управител: Петър Анатолиев Петков
  • Седалище: 3700 ул. Йоасаф Бдински 79
  • Телефон: 885 875 353
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Строителство на промишлени, жилищни, водоснабдителни обекти, ниско строителство.
  • Булстат: 200386753