• Управител: Васил имитров Спануров
  • Град: Пловдив
  • Седалище: Пловдив 4003 ул. Брезовска 58
  • Телефон: 032 960 771, 960 771,888 692 223
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: http:// vs-inj.com
  • Предмет на дейност: Доставка и монтаж на отоплителни , вентилационни и климатични инсталации.
  • Булстат: 115514421