• Управител: Янка Иванова Петкова
  • Град: Пловдив
  • Седалище: Пловдив 4004 ул. Димитър Талев 11
  • Телефон: 885 639 136
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Строителство на жилищни и нежилищни сгради. Фирмата разполага с професионалисти от инженерно – ръководния състав и квалифицирани строителни специалисти
  • Булстат: 202925594