• Управител: Велка Димитрова Арабаджиева
  • Град: Пловдив
  • Седалище: Пловдив 4000 ул.“К.Геров“15
  • Телефон: 032 620125,0888757385
  • Fax: 620125
  • E-mail: [email protected].
  • Предмет на дейност: електроизграждане, електрификация на транспорта
  • Булстат: 115011904