Секция Високо строителство

Организационен секретар:
инж. Емил Гигов

e-mail: egigov@ksb.bg; sekcia_visoko@ksb.bg
тел.: +359 2 8062 951

Дейност

Секция “Високо строителство” организира редовно заседание на 09 юли (вторник), 2019год. от 9,30 ч. в зала №1.5 в сградата на КСБ

Протокол № 1 от проведено редовно заседание на 05.02.2019 г. на Секция “Високо строителство”

Председател

Стефан Тотев

Дейността на секция „Високо строителство“ е свързана с едни от ключовите за бранша сфери. Като председател, ще се старая нашите членове да бъдат информирани за всички важни процеси в областта на строителството, които се случват в страната и в чужбина. Заедно с колегите ще работя за намирането на най-рационалните решения на проблемите, с които ежедневно се сблъскваме в сектора. Поставили сме си ясни приоритети, по които да работим, за да излезем с реално изпълними предложения. Ще положим усилия над това да структурираме стратегията си за стабилизация на отрасъла и за усъвършенстване на нормативната уредба. Ще се постараем да очертаем тенденциите в сградното строителство не само в София, но и в страната, с цел изготвянето на коректен анализ на актуалното състояние на сектора. Държа да подчертая, че това не са само наши приоритети, а и на всички страни, участващи в цялостния процес, следствие са на многократно съвместно обсъждане и анализиране, а резултатите от тях ще са проследими в отчета на дейността на секция „Високо строителство“, който ще даваме периодично.

Стефан Тотев, председател на секция „Високо строителство“

Зам.-председател

инж. Николай Чомаковски

инж. Симеон Атанасов

Членове на ръководството

Владимир Даскалов

инж. Борислава Ценева-Иванова

Членове фирми

АВС ИНЖЕНЕРИНГ – Н ЕООД

АГРИ ПАРТНЕРС ЕООД

АРГОБИЛДИНГ ЕООД

АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД

БАРТЕР ЕООД

Бо енд Бо проджект ООД

ВИКТОРИЯ 1103 ЕООД

ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ГЕОСТРОЙ АД

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД

ДАНИМИ ЕООД

ДЖИ ПИ ГРУП АД

ДИАНА КОМЕРС – 1 ЕООД

ДИМЕЛ ЕООД

ЕКИП ХОЛДИНГ ЕООД

Електрисити ЕООД

ЕМ – ЕМИЛ МИТЕВ ЕТ

ИБЕРИС ЕООД

КОНКРЕТ БАУ ЕООД

МОНОЛИТ – 21 – АНДОНОВ И ЗАХОВ ООД

МУУД КОНСТРЪКШЪН ООД

НОВА СТРОИТЕЛНА ИДЕЯ ЕООД

ПАЙП СИСТЕМ АД

ПЛАНЕКС БИЛД ООД

РАДМИ 90 ООД

РЕСПЕКТ БИЛД ЕООД

РОЯЛ ООД

САНИРУМ ООД

СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ

СИНХРОН-С ООД

ТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ТАНГРА-АВ ООД

ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

ТЕХНО ЕРГ ООД

ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Хидромат ООД

ЧЕХ ПЛАСТ ООД

ЧЕХ ПЛАСТ-МОНТАЖИ ООД

ЯНКУЛОВСКИ КЪНСТРАКШЪН ЕООД