Представяне

Секция „ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ е сформирана на база професионални интереси с основни дейности насочени в следните области:

∙      Обединяване на всички участници в строително-инвестиционния процес в общата им цел за решаване на проблемите по качество на инвестиционните проекти, на надзора по време на строителството и при изпълнение на строителните обекти от транспортната инфраструктура.

∙      Формулиране на проблемите в сектора, проучване на добри практики в съседни страни за поддържане, ремонт и изграждане на обекти от техническата инфраструктура и възможности за прилагане у нас;

∙      Подпомагане работата на АПИ и НКЖИ и др. възложители при подготовката на Договорите за извършване на СМР и на тръжните документация за проектиране и изпълнение на обекти от техническата инфраструктура.

∙      Участие в работни групи и консултативни съвети към МРРБ, АПИ, МТИТС и др. с цел представяне на проблемите, произлизащи при изпълнение на строителни дейности в пътната и железопътната инфраструктура, прилежащите съоръжения и др.

Председател

инж. Боян Делчев

Инж. Боян Делчев е заместник-председател на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД и изпълнителен директор на Компанията.

Завършва Висшето строително училище „Любен Каравелов”, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“. Той е един от изявените ръководители на проекти на „Трейс Груп Холд” АД в областта на метростроителството и жп строителството. Инж. Делчев  бе ръководител на проекта за изграждане на столичното метро в участъка от бул.„Патриарх Евтимий” до бул. „Черни връх“, с дължина от 2.6 км и 3 метростанции. Преди това е ръководил и изграждането на метростанция „Младост 1” и прилежащото й трасе. инж. Делчев участва в управление на строителството на рехабилитацията на жп линията Пловдив – Бургас.  В началото на 2013 г. е избран за изпълнителен директор на едно от най-големите строителни дружества на холдинга – „Трейс София” АД.

Инж. Боян Делчев е отличен от Столична община с плакет за приноса си в строителството на метрополитена. Той е носител и на най-престижната награда на „Трейс Груп Холд” АД – „Строител на годината 2012”.

Заместник-председатели

инж. Живко Недев

инж. Стефан Стоев

Членове на ръководството

инж. арх. Валентин Трашлиев

Организационен секретар

Елена Недева

e-mail: enedeva@ksb.bg
тел.: +359 2 8062 936

Дейност

Секция „ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” при Камара на строителите в България организира провеждането на редовно заседание на секцията на 04 февруари (вторник) 2020 год. от 10,00ч. в зала № 1.5. в сградата на КСБ

Секция „ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” при Камара на строителите в България, организира провеждане на редовно заседание на секцията на 26 юни (сряда), 2019год. от 14,00 ч. в зала в сградата на КСБ, гр. София, ул. „Михаил Тенев” №6

ПРОТОКОЛ 1 от първото за 2019 год. редовно заседание на секция „Транспортна инфраструктура“

Фирми членове на секцията

АБ АД

АВИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ АД

БАРС АД

БГНОВА АД

БИТУМИНА ГмбХ – БЪЛГАРИЯ ЕООД

ВИНС ИН ХОК ООД

ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО – БЛАГОЕВГРАД АД

ГЕОСТРОЙ АД

ГРОМА ХОЛД ЕООД

ДЖИ ПИ ГРУП АД

ЕВРО АЛИАНС ТУНЕЛИ АД

ИЗОЛА ПЕТРОВ ЕООД

ИН ТЕХНОЛОДЖИ ООД

ИНФРА ЕКСПЕРТ АД

ИСА – 2000 ЕООД

КОМАНС 2000 АД

МИКО-Д ООД

МОНИ-07 ЕООД

ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕАД

ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД

ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД

ПЪТСТРОЙ – 92 АД

ПЪТСТРОЙ БУРГАС ЕООД

РАДО ОЛРАТ ЕООД

РАТЕК ООД

РВП ИЛИЕНЦИ ЕООД

СТИЛСТРОЙ – М ООД

ТРЕЙС – СОФИЯ ЕАД

ТРЕЙС ЯМБОЛ АД

ТРЕЙС-ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД

ХИДРОСТРОЙ АД

ЮПИТЕР 05 ЕООД