• Управител: Николай Пашов
  • Град: София
  • Седалище: София 1606, ул. Шандор Петьофи 13 – 15
  • Телефон: 02 843 50 11
  • Fax: 02 846 81 75
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: www.hydrostroy.com
  • Предмет на дейност: Проектиране, изпълнение и строителство на обществени и жилищни сгради; Изграждане, поддръжката и рехабилитацията на пътни и публични обекти; ВиК и обекти в областта на енергетиката; Строителна механизация и транспорт; Бетон и бетонови изделия.
  • Булстат: 103029862