• Управител: Христо Ламбов Делигинев
  • Град: Хасково
  • Седалище: Хасково 6300 бул. Съединение 38
  • Телефон: 038/ 664637, 0887 72 00 10
  • Fax: 038/ 664399
  • E-mail: ab_ad@abv.bg
  • Web_site: https://www.abad.bg/
  • Предмет на дейност: Строителство, ремонт и поддържане на пътища.
  • Булстат: 836014515