• Управител: Христо Димитров Христов
  • Град: Хасково
  • Седалище: Хасково 6300, бул. Съединение 38
  • Телефон: 0887 729 977
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: www.abad.bg
  • Предмет на дейност: Строителство, ремонт и поддръжка на инфраструктурни обекти, добив и производство на инертни материали и асфалтови смеси
  • Булстат: 836014515