• Управител: Христо Ламбов Делигинев
  • Град: Хасково
  • Седалище: Хасково 6300 бул. Съединение 38
  • Телефон: 038 664637,0887720010
  • Fax: 664399
  • E-mail: ab_ad@abv.bg
  • Предмет на дейност: строителство, ремонт и поддържане на пътища
  • Булстат: 836014515