Протокол от проведено заседание на 24 октомври 2019 г.