Секция „ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА“ е сформирана по професионални интереси от фирми, членове на КСБ, вписани в съответната група на ЦПРС и упражняващи строителни дейности в областта на енергийната инфраструктура.

Основни дейности на секция „Енергийна инфраструктура“:

  • Извеждане на водещите проблеми в сектора и механизми за тяхното решение чрез Камара на строителите в България.
  • Осъществяване на връзка в рамките на съответните комисии и контактни групи на КСБ с Министерство на Енергетиката, БЕХ и НЕК.
  • Иницииране на законодателни промени в сектор „Енергетика“.
  • Организиране и провеждане на работни срещи с електроразпределителните дружества /ЕРП/ (ЧЕЗ, EVN и ЕНЕРГО ПРО) по повод трудностите, с които фирмите се срещат.
  • Подържане на контакти с ръководството на големите фирми в енергийния сектор „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и „Булгартрансгаз“.