Организационен секретар:
инж. Татяна Мичева

e-mail: tmicheva@ksb.bg
тел.: +359 2 8062 924

Дейност

Секция „ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА” при Камара на строителите в България организира провеждане на редовно заседание на секцията на 05 февруари (сряда), 2020 г. от 11.00 ч. в зала №1.5 в сградата на КСБ

Председател

инж. Георги Емилов

Секция „Енергийна инфраструктура“ е сформирана по професионални интереси от фирми, членове на КСБ, вписани в съответната група на ЦПРС и упражняващи строителни дейности в областта на енергийната инфраструктура.

Основни дейности на секция „Енергийна инфраструктура“:

  • Извеждане на водещите проблеми в сектора и механизми за тяхното решение чрез Камара на строителите в България.
  • Осъществяване на връзка в рамките на съответните комисии и контактни групи на КСБ с Министерство на Енергетиката, БЕХ и НЕК.
  • Иницииране на законодателни промени в сектор „Енергетика“.
  • Организиране и провеждане на работни срещи с електроразпределителните дружества /ЕРП/ (ЧЕЗ, EVN и ЕНЕРГО ПРО) по повод трудностите, с които фирмите се срещат.
  • Подържане на контакти с ръководството на големите фирми в енергийния сектор „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и „Булгартрансгаз“.

Зам.-председател

инж. Живко Желев

Членове фирми

ВАЯНА ЕООД

ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД

ЕЛЕКТРОКОНСОРЦИУМ ООД

ЕЛИА АД

ЕЛТРА ЕЛ ООД

ЕСО

ИМПУЛ КО ООД

ОСКР ЕЛ ЕООД

СД НА ЦЕРБ ЕАД