План за дейността на секция „Енергийна инфраструктура“ за 2019 г.