Роден през 1971 г. в гр. София. Завършил средно техническо образование в строителен техникум “Христо Ботев“, гр. София, със специалност „Строителство на метрополитени“, висше образование в Университета по архитектура, строителство и геодезия – специалност „Транспортно строителство“ и втора магистратура във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий“ по специалност „Финанси“. Главен инженер в „Радо Олрат […]

инж. Евгени Борисов е председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на МСК АД („Монтаж на строителни конструкции“). МСК АД е компания с над 50-годишна история в строителството и монтажа на промишлени, енергийни, инфраструктурни и обществени обекти, както и е специализирана строителна фирма за производство и монтаж на метални конструкции и конструкции от сглобяем стоманобетон за промишлени и енергийни обекти, селскостопански, обществени и жилищни сгради. МСК е носител на „Сграда на годината 2018“ за „Индустриален Парк София Изток“ в категория „Логистични и спедиторски комплекси“.

 

Роден през 1979 г. в гр. София. Средното си образование завършва в ПГТЕ „Хенри Форд“, a висшето – в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Професионалния си път на строител започва в „Джи Пи Груп“ ООД като проектов ръководител. Сред основните му дейности са организация, координация, ръководене и контрол на цялостното изпълнение както на строителния процес, така и на екипа, участващ в него. От 2008 г. до момента заема длъжността изпълнителен директор на „Джи Пи Груп“ АД, занимавайки се с планиране, управление и координиране на основните дейности на организацията и функционирането й в съответствие с държавното законодателство.

От 2013 г. до 2016 г. е член на Управителния съвет на КСБ.

През 2017 г. Стефан Тотев получи награда на Българската браншова камара „Пътища“ за успешно изпълнение на проект „Изграждане на АМ“ Калотина-София „, Лот 1 – Западна дъга на Софийска околовръстен път, фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“.

През 2018 г. е избран за председател на секция „Високо строителство“.