Уважаеми колеги,

Секция ФАСАДНИ КОНСТРУКЦИИ при Камара на строителите в България организира провеждане на редовно заседание на секцията на 29 (януари) сряда, 2020 г. от 10.30 ч. в зала №1.5 в сградата на КСБ, гр. София,  ул. „Михаил Тенев” № 6, при следния

                                                                                                Д Н Е В Е Н    Р Е Д

  1. Отчет за дейността на секция „Фасадни конструкции“  за периода януари – декември 2019 година.
  2. Изготвяне и гласуване на плана за работа за 2020 година.
  3. Гласуване на план-сметка за обезпечаване на дейността на секцията за 2020 година.
  4. Запознаване членовете на секцията с политиката на Камара на строителите в България, относно изработване на нов закон – Закон за Строителството. Дискусия
  5. Разни.

Очакваме Вашето потвърждение за участие в заседанието в срок до 29.01.2020  г. (сряда), до 17.00 часа. на следният имейл: tmicheva@ksb.bg – Татяна Мичева, организационен секретар на секция „ФАСАДНИ КОНСТРУКЦИИ“, GSM: 0877 526 071, Тел: 02 8062 924.

  инж. Андон Тушев

 Председател на секция „Фасадни конструкции“