На 15.07.2019г.  Област Ловеч бе домакин на първата от поредица консултации относно визията за регионално развитие през новия програмен период 2021-2027г.

Срещата беше открита от Областният управител на Област Ловеч Ваня Събчева.

Гости на събитието бяха  представители на общини от Северозападна България, представители на бизнеса и неправителствени организации. От страна на КСБ ОП-Ловеч присъстваха: Председателя на ОП-Ловеч Георги Георгиев, Цветелина Гунешка –експерт организационна политика в ОП- Ловеч и фирми членове на КСБ ОП-Ловеч.

Срещата бе организирана от МРРБ с участието на Международната банка за възстановяване и развитие. В срещата участие взеха и Александър Хинов и Джоана Масик от екипа Световната банка.

В презентация за „Визия и напредък в подготовката на програмен период 2021-2027“  експертът от МРРБ Ивайло Стоянов и колегата му Янко Стоянов разясниха новите моменти, които се обсъждат, както и възможностите за по-широко участие на бизнеса, неправителствения сектор и гражданското общество в проекти в следващия програмен период на ниво регион.

Срещата продължи с дискусии в която присъстващите взеха активно участие.