Областно представителство Стара Загора

“Кроношпан България” ЕООД предлага рециклиране на дървесни отпадъци.

За повече информация вижте прикачения файл.
SOF_20-01-21_Kronospan_BG_reciklirane_darvesni_otpadazi

На 30.10.2019 г. в ресторант „Зеленият“ хълм“ КСБ ОП Стара Загора се проведе тържество по случай „Деня на строителя“. На тържеството присъстваха собственици на строителни фирми, членове на КСБ ОП Стара Загора, както и техни служители.

Гости на събитието бяха: Гергана Микова  – Областен управител, инж. Янчо Калоянов – зам.-кмет „Устройство на територията, строителството и инвестициите“ на Община Стара Загора, арх. Виктория Грозева  – Главен архитект на Община Ст. Загора, Делян Иванов – Секретар на Община Ст. Загора, арх. Петър Киряков – Председател на КАБ Ст. Загора, инж. Стефко Драгов – Председател на КИИП Ст. Загора.

Инж. Пламен Михалев откри тържеството с кратко обръщение към строителите, като подчерта ролята на КСБ при решаване на конкретни проблеми в строителния бранш. „Най-трудната от всички задачи ще бъде да върнем доверието на фирмите, които членуват в КСБ. Искам да благодаря на целия нов Управителен съвет затова, че са съпричастни с проблемите на строителния бранш в нашия регион и поеха отговорността заедно с мен да направим така, че на всички нас да ни е по-лесно и по-приятно да развиваме този труден,  но изпълнен с радост и удовлетворение занаят. Също така искам да благодаря и на Областната и всички общински администрации, които са свързани с нас и се надявам в тяхно лице да продължим да намираме винаги необходимата подкрепа и партньорство. Благодарности отправям и към нашите колеги от свързаните с нас браншови организации в лицето на архитекти и проектанти в различните специалности, с които ежедневно изпадаме в спорове с цел решаване на проблеми и удовлетворяване желанията на нашите инвеститори.  И не на последно място искам да благодаря на всички наши инвеститори, възложители и партньори, без които ние няма как да покажем на какво сме способни и да изпълним техните инвестиционни намерения“, заяви инж. Михалев.

Областният управител на област Стара Загора Гергана Микова поздрави всички строители с празника и благодари на КСБ ОП Ст. Загора и строителните фирми за отзивчивостта при решаване на конкретни проблеми в областта. Инж. Янчо Калоянов поднесе приветствие от кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров, както и от негово име. Инж. Калоянов очерта бъдещите инвестиционни проекти на Община Стара Загора и подчерта важността на сътрудничеството между ОП Стара Загора, строителните фирми и Община Ст. Загора.

На тържеството бяха връчени за дванадесети път регионалните награди на ОП Стара Загора. Голямата награда „Строител на годината” бе връчена на фирма „Никон“ ЕООД, с управител инж. Никола Нешев В раздел първа група – Високо строителство, наградата получи фирма „Лесо инвест“ ООД с управител  Христо Михалев. Фирма „ПСК Ес Би Ес“ АД с изпълнителен директор Диана Мандажиева бе наградена в раздел втора група – Транспортна инфраструктура. Фирма „Ел контрол“ ЕООД с управител инж. Нягол Христов спечели в раздел трета група – Строежи от енергийната инфраструктура. Награда в четвърта група, Благоустройствена инфраструктура, спечели фирма „Инфраструктурни системи“ ЕООД с управител Камен Пейков.

Областно представителство Стара Загора, на основание чл.36, ал.2 от Устава на КСБ, насрочва редовно отчетно-изборно общо събрание на 25.09.2019 г. от 18:00 часа в конферентната зала на хотел ”Зеленият хълм” (гр. Стара Загора, ул. Никола Икономов 6 – бивша Партийна школа), при следния дневен ред:

 1. Приемане на Отчет за дейността на Председателя на Областното представителство (ОП) от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
 2. Приемане на Отчет за дейността на Областния съвет (ОблС) на ОП-то от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
 3. Приемане на Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП-то от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
 4. Приемане на Доклад на Контролния съвет (КС) на ОП-то за дейността на Председателя на ОблС и за дейността на самия ОблС от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
 5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на ОблС и КС на ОП-то за периода от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
 6. Избор на делегати за Общото   събрание на КСБ.
 7. Избор на Председател на ОП.
 8. Избор на членове на Областен съвет на ОП-то.
 9. Избор на Контролен съвет на ОП-то.
 10. Приемане на план за дейността на ОП-то през 2020 г.
 11. Приемане на план сметка на ОП-то за 2020 г.
 12. Разни.

След провеждане на Общото събрание ще се състои вечеря в ресторанта на х-л ”Зеленият хълм”.

Регистрацията започва от 17:30 часа на 19.09.2019 год. в  конферентната зала на хотел ”Зеленият хълм” (гр. Стара Загора, ул. Никола Икономов 6 – бивша Партийна школа). Членовете – юридически лица, се представляват от законните си представители. Пълномощниците на членовете се легитимират с писмено пълномощно, издадено за това общо събрание, подпечатано с печата на фирмата. При липса на кворум и на основание чл.39 от Устава на КСБ събранието ще се проведе на 25.09.2019 г. от 19:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Най-учтиво Ви каним да присъствате на събранието !