ПЛАН ЗА РАБОТА НА СЕКЦИЯ МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА 2019 г.