План за работа на Секция “ Консултантска дейност, проектиране и строителен надзор“ през 2019 г.