План за дейността на секция “Високо строителство” за 2020 г.