План за дейността на Секция „Фасадни конструкции“ за 2019 г.