Протокол от проведено заседание на секция Метални конструкции -13.06.2019 г.