Роден през 1971 г. в гр. София. Завършил средно техническо образование в строителен техникум “Христо Ботев“, гр. София, със специалност „Строителство на метрополитени“, висше образование в Университета по архитектура, строителство и геодезия – специалност „Транспортно строителство“ и втора магистратура във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий“ по специалност „Финанси“.

Главен инженер в „Радо Олрат ЕООД“, ръководи и контролира цялостното строителство на обектите на фирмата.

С тридесет годишен опит в строителството, основно в направление строителство на ВиК и инфраструктура.

Участвал в изпълнението на едни от най-големите проекти във водния сектор.

Учредител на секция “Хидротехническо строителство и ВиК“ към КСБ.

Заместник-председател на секцията до 2019 г.

От 2019 г. е избран за председател на секция “Хидротехническо строителство,  ВиК мрежи и съоръжения“ към КСБ.