Роден през 1971 г. в гр. София. Завършил средно техническо образование в строителен техникум “Христо Ботев“, гр. София, със специалност „Строителство на метрополитени“, висше образование в Университета по архитектура, строителство и геодезия – специалност „Транспортно строителство“ и втора магистратура във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий“ по специалност „Финанси“. Главен инженер в „Радо Олрат […]